Pengumuman Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pascasarjana UIN Malang

Menindaklanjuti Kalender Akademik Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, maka diberitahukan bahwa kegiatan Ujian Akhir Semester
Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pascasarjana UIN Malang.

Download Pengumuman —->>>>>>> Pengumuman
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil 2021-2022

Categories: Pengumuman